Privacy- en Cookiebeleid

We hechten veel waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen met veel zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement zet uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke manier wij dat doen en voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt zullen worden. We hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. We adviseren u dan ook om regelmatig dit privacy statement te raadplegen op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website, solliciteert of/en omdat u of uw werkgever deze aan ons verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP – adres
 • Internetbrowser en apparaat type

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De doeleinden van het verwerken:

 • Het verlenen van toegang tot de website 010accountants.nl
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • Het aangaan van cliënt relaties en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Telefonisch contact indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het uitvoeren van marketing activiteiten, zoals het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Statische analyses. Uw gedrag analyseren om zo onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belastingaangiftes.
 • Voor wervingsdoeleinden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en dienstverlening van ons heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers jonger dan 16 jaar. Dit tenzij de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger dit privacy beleid heeft gelezen en hier namens de minderjarige gebruiker toestemming voor geeft.

We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mocht u ervan op de hoogte zijn dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, wilt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@010accountants.nl. We zullen de gegevens direct verwijderen.

Hoelang we gegevens bewaren
We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, rekening houdend met de genoemde bewaartermijnen in de AVG.

Beveiliging
We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens erg serieus. We maken gebruik van zowel organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om dit te kunnen waarborgen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hebben volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Encryptie van laptops (harde schijf)
 • TSL/SSL. Uw persoonsgegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden, maar alleen voor onze server.

Privacy beleid
Privacy gevoelige documenten worden beschikbaar gesteld in een beveiligde omgeving. U speelt ook een belangrijke rol in het veilig bewaren en beveiligen van uw eigen persoonsgegevens. U dient uw password te allen tijden confidentieel te houden en de correcte procedure te volgen voor het in- of uitloggen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er sprake is van misbruik, neem dan contact met ons op via info@010accountants.nl.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. We gebruiken technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zo zorgen ze ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt ten alle tijden cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@010accountants.nl.

We willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u, ter bescherming van uw privacy, de pasfoto, het BSN nummer, het paspoort nummer en het MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort) zwart te maken. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Recruitment
We hechten veel waarde aan de privacy van de sollicitant. Persoonsgegevens van de sollicitant worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. We verwerken de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. Deze wervingsdoeleinden zijn als volgt:

 • Het vergelijken van de persoonsgegevens met de reeds openstaande vacatures
 • Het contact opnemen met de sollicitant om het verdere verloop van het sollicitatieproces te communiceren
 • Algemene communicatie over de werving- en selectieprocedures
 • Het doorsturen van eventuele testen naar sollicitanten
 • De sollicitant informeren over eventueel andere interessante vacatures

We verstreken uw gegevens alleen aan derden als hier een wettelijke noodzaak voor is.

Welke gegevens worden er verwerkt?
We verwerken persoonsgegevens die relevant zijn voor het werving- en selectieproces. Dit betreft:

 • De NAW gegevens, contactgegevens
 • Het CV (opleidingen & werkervaring)
 • Gegevens over beschikbaarheid, salarisindicatie, reisafstand etc.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Eventuele toegevoegde foto’s (uit het CV)

Voor een bepaald aantal functies kan een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden. Ook kan, indien dit nodig is voor de functie, een assessment tot de selectieprocedure behoren. In beide gevallen worden bij de uitvoering hiervan uw persoonsgegevens verwerkt.

Hoelang we gegevens bewaren:
Heeft een u de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat we uw gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen.

Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure wordt hierbij gebruikt.

U kunt als sollicitant op ieder moment uw toestemming intrekken. Stuur hiervoor een mail naar info@010accountants.nl en we zullen uw persoonsgegevens volledig verwijderen.

Beveiliging
Na de sollicitatie zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden in ons systeem. Conform de wet AVG hebben we passende maatregelen genomen voor een optimale beveiliging en tegen datalekken. In het uitzonderlijke geval van een datalek zullen we handelen conform de voorschriften van de AVG.

De rechten van de sollicitant
De sollicitant heeft het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Uw verzoek kunt u richten tot het volgende email adres: info@010accountants.nl.

We willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u, ter bescherming van uw privacy, de pasfoto, het bsn nummer, het paspoort nummer en het MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort) zwart te maken. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.