Verantwoording NOW 1.0

De NOW-regeling voor ondernemers met personeel!

Lees meer...

Om massale ontslaggolven te voorkomen, heeft de overheid begin maart de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. In de NOW 1.0 regeling is de verplichting opgenomen dat de onderneming, afhankelijk van de hoogte van de NOW-subsidie een definitieve vaststelling van de subsidie moet aanvragen.

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot heeft ontvangen van > € 100.000 of een subsidiebedrag van > € 125.000.  U heeft een derdenverklaring nodig indien u een voorschot onder € 100.000 bedraagt (of subsidiebedrag < € 125.000), maar meer dan € 20.000 (of subsidiebedrag < €25.000). 

Bij een voorschot minder dan € 20.000 (of subsidiebedrag < € 25.000) dient u een vaststellingsverzoek in. Het UWV zal steekproefsgewijs nadere controles uitvoeren.

DERDENVERKLARING
Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een boekhouder, belastingadviseur of accountant. 

Let erop dat het UWV steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses een nadere controle zal uitvoeren. Het is daarom van belang voor een goede afwikkeling van de NOW 1.0 verantwoording door een deskundige te laten uitvoeren.

Wij ondersteunen ondernemers graag hierin. De gemiddelde kosten voor een derdenverklaring ligt tussen € 1.200 en € 2.500, afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderneming. 

Maak een afspraak…

UNIEKE SAMENWERKING VAN ACCOUNTANTS SPECIFIEK VOOR DE NOW 1.0 CONTROLE

ACCOUNTANTSCONTROLE
We begrijpen uiteraard dat het bijzondere tijden zijn, vooral met uw liquide middelen. U doet er immers alles aan om uw organisatie ‘draaiend’ te houden. Vanuit dat perspectief zijn wij met meerdere zelfstandige accountants een samenwerkingsverband aangegaan, specifiek voor ondernemers die gebruik maken van de NOW-regeling.

 Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bieden we u een netwerk van accountants (RA of AA) aan die lagere uurtarieven gebruiken voor de NOW 1.0 controle. Onze capaciteit wordt vanzelfsprekend ingezet op basis van ‘first come, first serve’.

Wij hanteren de volgende uurtarieven voor onze controle team o.b.v. complexiteit van de controle:
– Accountant (RA/AA): tussen € 125 per uur en € 140 per uur.
– Controleleider: tussen € 90 per uur en € 120 per uur.
– Gevorderd Assistent: tussen € 50 per uur en € 60 per uur.
– Assistent: tussen € 30 per uur en € 40 per uur.

Heeft u een huisaccountant. Heel fijn, die helpt u natuurlijk in deze bijzondere tijden. Vraag aan uw huisaccountant een begroting voor de NOW-controle. Zo kunt u zelf vergelijken of u niet meer betaalt. U heeft immers elke euro nodig om uw onderneming ‘draaiend’ te houden.

Maak een afspraak…