Belastingen

De fiscale wetten en regels veranderen continu. Fiscale vraagstukken worden steeds complexer. Door ingewikkelde belastingzaken te vertalen naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen komen we tot een fiscale strategie die helder uitzicht biedt op duurzaam succes en die passen op uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen. Wij nemen alle fiscale verplichtingen moeiteloos van u uit handen.

DGA Advies

U bent ondernemer en in dienst bij uw eigen BV, desondanks komt u vaak niet in aanmerking voor werknemersverzekeringen zoals een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of bij werkloosheid.  We adviseren u over alle mogelijkheden die het ondernemerschap in relatie tot uw privésituatie te bieden heeft. Wij geven u scherp inzicht in uw fiscale verplichtingen en faciliteren u om de optimale aanpak te vinden.

Fusie & Splitsing

Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen en/of rechtspersonen. Aan de procedures voor de diverse soorten fusies en splitsingen zijn vele en complexe wettelijke eisen verbonden. Naast de mogelijkheid om te fuseren, bestaat de mogelijkheid om een rechtspersoon te splitsen. Hoewel het eenvoudig lijkt, kleven aan een fusie of splitsing ingewikkelde aspecten. Neem contact op met onze adviseurs om u deskundig te begeleiden bij het fusie- of splitsingsproces.

Successie & Overdracht

Ook al denkt u nog lang niet aan de overdracht van uw bedrijf, dan is er toch een belangrijke reden om ervoor te zorgen dat van de fiscale voordelen optimaal gebruik gemaakt kan worden. Neem de juiste fiscale maatregelen en gebruik de vrijstellingen en aftrek bij schenken of erven. Zorg voor voldoende tijd en praktische-, fiscale-, en financiële mogelijkheden. Wij begeleiden u graag hierin.

Neem vandaag nog contact op met onze adviseurs

Bereikbaar op +31 685 092 603 of per e-mail op info@010accountants.nl​